tai qi, activity, body

Co to jest QI?

Co to jest QI? QI to energia witalna. Jest to podstawowy składnik świata, energia która stale płynie i przekształca się. Qi może przybierać formę lekka – Yang która w ciele człowieka płynie w meridianach ( kanałach energetycznych) lub formę bardziej zagęszczoną – materialną – Yin Jest kilka rodzajów Qi: Yuan QI  (energia źródłowa)- qi źródłowe, […]

Co to jest QI? Read More »